วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2560 ได้จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง CRM กับบุคลิกภาพที่ดีการให้บริการ โดย อาจารย์ศิรินทิพย์ ไตรเกษมและอาจารย์ฐานิดา สิทธิเสือ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเรื่อง การบริการสู่ความเป็นเลิศ โดย อาจารย์หทัยชนก รัตนถาวรกิติและอาจารย์ทรงกลด พลพวก เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวต้อนรับท่านวิทยากรและร่วมรับฟังในการบรรยาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการ นักศึกษาและผู้ใช้บริการทั่วไปได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย และคณะกรรมการโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2560 ได้จัดกิจกรรมการทำหนังสือทำมือให้กับนักศึกษาที่สนใจอีกด้วย ซึ่งได้ผลตอบรับจากนักศึกษาได้เป็นอย่างดี คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม