วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้พบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดงานสภากาแฟ และมีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานสภากาแฟในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน