วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ รายงานและให้การต้อนรับ คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม