วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตและบำเพ็ญประโยชน์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ครั้งนี้ด้วย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม