วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/60 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ภาษา อาคาร 28 การประชุมมี ผศ.ดร.สันทนา กูลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม