แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source

      อาจารย์และนักศึกษา และนักวิจัย สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ฐานข้อมูล Science Reference Center

                รายละเอียด       :   ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่น ๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library

               URL     :   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sch

  1. ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

               รายละเอียด       :   แหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)

               URL     :   http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ent

 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน โทร: 044-710057  email: kosin@srru.ac.th หรือฝ่ายอินเทอร์เน็ต ชั้นที่ 4 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์