แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
      อาจารย์และนักศึกษา และนักวิจัย สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2560 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
รายละเอียด   :   ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

URL    :   http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน โทร: 044-710057  email: kosin@srru.ac.th หรือฝ่ายอินเทอร์เน็ต ชั้นที่ 4 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์