เดือน: มิถุนายน 2017

ประกาศ ปิดบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันพุธที่ 28 มิ.ย.60 ระหว่างเวลา 13.00 -18.00 น.

📌 ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นต้องปิดบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต...

Read More

สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดอบรมให้แก่ครูบรรณารักษ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 อาจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...

Read More