📌 ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นต้องปิดบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อดำเดินการขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 -18.00 น.
🔖ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้