ผู้เขียน: kosin

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เดินทางไปศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมสำเร็จรูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล...

Read More

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร...

Read More