หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ การเขียนอ้างอิง

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สันทนา กูลรัตย์...

Read More

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ เดินทางไปศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมสำเร็จรูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินทางไปศึกษาดูงานระบบฐานข้อมูล...

Read More

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร...

Read More

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปี 59

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

Read More

ประชุมพิจารณาข้อตกลงในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

Read More

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ บรรยาย การสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์...

Read More
Loading