หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร...

Read More

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปี 59

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

Read More

ประชุมพิจารณาข้อตกลงในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

Read More

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ บรรยาย การสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการออนไลน์...

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี...

Read More
Loading