หน้าหลักสำนักวิทยบริการฯ
หน้าหลักมหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับสำนักวิทยบริการ
รายงานการประเมินตนเอง
จรรยาบรรณของบุคลากรฯ
ประกันคุณภาพ
โครงสร้างผู้บริหารสำนักฯ
คณะกรรมการประจำสำนักฯ
ประวัติคณะกรรมการบริหารสำนักฯ
บุคลากร
ภาพกิจกรรมห้องสมุด
ติดต่อบรรณารักษ์
ติดต่อช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ThaiLIS Digital Collect
ACM Digital Library
H.W. Wilson
ProQuest ABI/Inform Complete
ProQuest Dissertation & Theses
Springer Link-Journal
American Chemical Society
ISI Web of Scince
EBSCOHOST
Emeral Management eJournals 175
MUSE Global
คู่มือการใช้ฐานข้อมูล
คู่มือการอบรมAACR2
เว็บบอร์ดหอสมุด
แนะนำทรัพยากรฯ
เครื่องมือสำหรับบรรณารักษ์
ตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการฯ
สืบค้นเบอร์โทรศัพท์บุคลากร
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน
เปลี่ยนรหัสผ่านเข้า Internet
ตรวจสอบผลการเรียน
บริการอีเมล์บุคลากร
 
What's new

ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS)

ONE Search @Surindra Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์
          (01/ต.ค./57) ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง วันเปิด-ปิดบริการหอสมุดกลาง (อ่าน 130) 
          (07/ส.ค./57) ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง วันปิดบริการ เดือนสิงหาคม 57 (อ่าน 189) 
          (05/ส.ค./57) ขอเชิญร่วมกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุดเพื่อการส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 (อ่าน 174) 
          (04/ก.ค./57) ประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่อง ปิดบริการ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ (อ่าน 247)
          (16/มิ.ย./57) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาม.เทคโนโลยีสุรนารี จะจัดแสดงหนังสือ วันที่ 23 มิ.ย.57 ณ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 1 (อ่าน 265)
          (14/ธ.ค./56) หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 (อ่าน 837)
          (01/ธ.ค./56) ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศปิดบริการในวันหยุดราชการ ดังนี้ (อ่าน 897)
          (31/ต.ค./56) บริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ เปิดให้เข้าทดลองใช้งานข้อมูล Charting Thailand's Economy Plus ฐานข้อมูลครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 รวมระยะเวลา 6 เดือน (อ่าน 705)

อ่านข่าวย้อนหลัง >>

วีดีโอกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาฬิกา
วันทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 17.00 น.
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดบริการวันหยุดมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน
 
ดาวน์โหลด
Link ที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ปี 2555
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ปี 2556
ปฏิทิน
ตุลาคม 2557
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
ขณะนี้มีผู้เข้าชม

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์  คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด  คน

IP Address ของคุณคือ 54.163.72.86

social network
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เลขที่ 186 หมู่ที่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาทตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 044-521388 โทรสาร 044-521388-106
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ mailto : kosin@live.com