All

Top Rated

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เยี่ยมชมห้องสมุด

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการใช้ระบบสารสนเทศ...

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร...

Read More

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ปี 59

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

Read More
Loading