บุคลากรงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล : ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์”

1253

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. บุคลากรงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สารสนเทศดิจิทัล : ความท้าทายในงานห้องสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์”     ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่าน Zoom Meeting) ซึ่งจัดสัมมนาโดยศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงาน        คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ