การประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 6/2566

12244

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชุมบุคลากรงานวิทยบริการ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้อง Group Study Room ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ  โดย อาจารย์สุภาสินี วิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายงานวิทยบริการ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ บุคลากรงานวิทยบริการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาในวาระการประชุม