ยินดีต้อนรับนักศึกษา เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2/2566

1368