แนะนำวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

87

ชื่อวิทยานิพนธ์ “ความต้องการและการตอบสนองบริการสุขภาพของครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตในหออภิบาลผู้ป่วยหนักของจังหวัดบุรีรัมย์” ผู้แต่ง น้ำอ้อย แผ้วพลสง สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559                                                                                                                                   สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็ม โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านลิงก์ https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php                                                                    หมายเหตุ : หากใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องยืนยันตัวตน และสมัครสมาชิก แต่หากใช้ภายนอก      มหาวิทยาลัยฯ ต้องสมัครเป็นสมาชิก และยืนยันตัวตน