แนะนำวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

145

ชื่อวิทยานิพนธ์ “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ประกอบเทคนิคการจัดข้อมูลด้วยภาพ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3” ผู้แต่ง แพรวนภา อินทร์นุช                                                                                สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็ม โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านลิงก์ https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php                                                                    หมายเหตุ : หากใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องยืนยันตัวตน และสมัครสมาชิก แต่หากใช้ภายนอก    มหาวิทยาลัยฯ ต้องสมัครเป็นสมาชิก และยืนยันตัวตน