แนะนำวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

506

ชื่อวิทยานิพนธ์ “ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านตะคร้อ พ.ศ. 2469-2559” ผู้แต่ง กัญธิมา ทองหล่อ  สาขาวิชา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561                                                                               สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็ม โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านลิงก์ https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php                                                                    หมายเหตุ : หากใช้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องยืนยันตัวตน และสมัครสมาชิก แต่หากใช้ภายนอก      มหาวิทยาลัยฯ ต้องสมัครเป็นสมาชิก และยืนยันตัวตน