แนะนำ E-Books จากห้องสมุดออนไลน์ CU – eLibrary

79

ชื่อหนังสือ “เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับการวิจัยทางการศึกษาในการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล” / ผู้แต่ง เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม                                                                                                                      สามารถอ่านแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น CU – eLibrary โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด ใช้งานได้ทั้ง ios และ Android ยืม-คืน ได้ด้วยตนเอง ลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยด้วยอีเมล์มหาวิทยาลัยฯ ต้องการเข้าใช้บริการ สามารถสมัครเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ คลิก https://elibrary-srru.cu-elibrary.com/ หรือแสกน QR Code ติดตั้งเเอปพลิเคชัน สมัครเข้าใช้งานได้ทันที